Foreningen / Foreningens historie

Lidt om Varde og Omegns Folkedanserforenings historie 

 
 
Varde og Omegns Folkedanserforening blev stiftet d. 12. november 1946.
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de gamle folkedanse, -melodier og -dragter.
Vi har oplevet flere op og nedture og foreningen har endda været helt nedlagt i en årrække, fra 1957 - 67 hvor foreningen genopstod.
 
I 1967 startede vi med at danse på Højskolehjemmet, men allerede i 1968 flyttede vi til Tinghøj forsamlingshus. På det tidspunkt havde vi kun 1 hold, men da foreningen omkring midten af 80'erne var på sit højeste havde vi 2 voksenhold og 2 børnehold - i en periode endda et ungdomshold som blev ledet af Ernst Pedersen.
 
I sidste halvdet af 80'erne starde vi ældredans under ledelse Karen Margrethe Pedersen.
 
Vi har været med til at afholde  Wiener-bal i Musikhuset i Esbjerg. Et arrangement der blev afholdt gennem flere år, og trak rigtig mange mennesker. Dansen blev ledet af Ernst Pedersen, men efter nogen år faldt interessen og ballerne stoppede.
Vi har også igennem mange år holdt en vinterfest i Arnbjerg - det startede sidst i 70'erne med gruppen "sand på gulvet" og det trak over 800 mennesker de første 3-4 år. Derefter havde vi andre forskellige spillemandsgrupper og spillemandslaug, men efterhånden faldt tilslutningen også her og efter at have flyttet arrangementet til Brorsonskolen i nogle år stoppede vi helt.
 
Vi har også tidligere været på en del udenlandsture bl.a. Tyskland og Norge. På et tidspunkt blev det besluttet at undersøge muligheden for at få venskabsbyer og det mundede ud i et samarbejde med Varde Kommunes venskabsbyer i Norge, Sverige og Finland.
Vi startde med at lave venskabsbystævne i Varde i 1979 og der kom hold fra alle byer - ca. 30 fra hver - så det var en stor opgave at finde privat indkvartering til alle.
Der har siden været et stævne hvert 2. år og det er gået på skift mellem de 4 byer.
Sidst der var stævne i Varde var i 2009 - 30 års jubilæum -  og da var der et hold fra Norge og 1 enkelt deltager fra Sverige og ingen fra Finland.
 Nordmænd giver opvisning på torvet i Varde 2009
 
 
 
 
Nordmænd giver opvisning på Torvet i Varde til venskabsbystævne i 2009
 
I 2015 er det så igen Vardes tur til at være vært og det er besluttet at det bliver et afslutnings/- afskedsstævne.
Der er mange gode minder om de store stævner og vi håber at samle så mange som muligt til en afskedsfest. 
 
 
I dag har foreningen ca. 100 medlemmer fordelt på 2 hold, og vi håber at interessen for folkedans vil komme igen - det er jo en del af vores fælles kultur og der er vel ikke noget der er mere dansk end dansk folkedans. 
 
til top    
 
tilbage                                                                              
 
  

Vi laver stadig dansearrangmenter - dog ikke i samme størrelsesorden som i 80'erne.

Billeder fra Spillemandslegestuen i Janderup d. 25. feb. 2011 hvor vi var over 100 dansere.
Varde og Omegns Folkedanserforening