Generalforsamling 13. marts 2018

Varde og Omegns Folkedanserforening er en aktiv forening med ca. 85 medlemmer. Vi danser tirsdag aften i Tinghøj Forsamlingshus og onsdag eftermiddag på Medborgerhuset i Varde. I løbet af året har vi en del arrangementer, både for medlemmer og ikke medlemmer. Bl. a. har vi julelegestue på Eventyrgården i Janderup og i uge 7 inviterer vi til en aften med spisning i Tinghøj Forsamlinghus hvor Ribe Spillemandslaug spiller op til dans efter spisningen.

Referater fra bestyrelsesmøder:
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen:
 
 
Næstformand: Søren Albertsen
 
Kasserer: Marie Lauridsen
 
Sekretær: Henning Kjær Andersen
 
Ældredans: Aase Kristensen
Varde og Omegns Folkedanserforening